ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุม RUN_24-02-16

24/02/2016
อ่าน : 714 ล่าสุด : 2016-02-24 15:04:54


           กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมโครงการวิจัย Precision Medicine in Cancer ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research Universities Network: RUN)ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-16.00 น.ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


24/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น