ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัยสมัครรับทุนคณะแพทยศาสตร์ ปี 2559 รอบ 2

26/02/2016
อ่าน : 445 ล่าสุด : 2016-02-26 10:19:29


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


26/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น