ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับศ.วันชัย มาลีวงษ์

26/02/2016
อ่าน : 587 ล่าสุด : 2016-02-26 12:54:13


รองนายยกรัฐมนตรีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง เป็นเกียรติมอบโลเกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 แก่ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 จากผลงานเด่นเรื่อง องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิตซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น1 ใน 21 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 ด้านสาธารณะ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์2559  ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม PullmanBangkok-king Power

 


26/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น