ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย จัดสัมนาย่อย นำเสนอ Blueprint

04/03/2016
อ่าน : 641 ล่าสุด : 2016-03-04 15:32:0004/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น