ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2559

14/03/2016
อ่าน : 504 ล่าสุด : 2016-03-14 13:38:13


สวทช. แจ้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุน "ทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2559" โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559  
<<< แบบฟอร์มเอกสารข้อเสนอโครงการ Download ได้จาก >>> http://www.nstda.or.th/scholarship

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


14/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น