ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


จัดการประชุมทีมวิจัยโรคไต/นำร่อง Esan One Health 2/2559

14/03/2016
อ่าน : 950 ล่าสุด : 2016-03-14 14:54:43


ซึ่งเป็นการประชุมหารือ กลุ่มวิจัยโรคไตเพื่อขอเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น(โครงการ CKDNET)  Chronickidney disease Northeast Thailand ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 


14/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น