ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


งานวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 14

23/10/2014
อ่าน : 463 ล่าสุด : 2015-02-09 23:29:42


     งานวิชาการ สกว.มุ่งครัวไทยครัวโลก ช่วยเหลือชุมชน-ขึ้นห้างแข่งขันได้จริง โดยมี ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส” ครั้งที่ 14 และมอบรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awardsเพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

     ซึ่ง ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล TR-CHE Scopus Young Researcher Awards (Young Scientist)

     ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

     อ้างอิง http://meeting.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=85:13-2&catid=27&Itemid435


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


24/10/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น