ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ GWU

15/03/2016
อ่าน : 697 ล่าสุด : 2016-03-15 15:19:11


การประชุมปรึกษาหารือการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ GWU   สำหรับนักวิจัยกลุ่ม Metabolic Syndrome เมื่อเวลา 11.00 -13.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์


15/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น