ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยจัดการประชุมปรึกษาหารือ สำหรับนักวิจัยกลุ่ม Metabolic Syndrome

22/03/2016
อ่าน : 700 ล่าสุด : 2016-03-22 15:11:36


ฝ่ายวิจัยจัดการประชุมปรึกษาหารือ สำหรับนักวิจัยกลุ่ม Metabolic Syndrome เมื่อเวลา 12.00 -14.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์


22/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น