ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย for Windows

23/03/2016
อ่าน : 526 ล่าสุด : 2016-03-23 15:34:2623/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น