ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลและวิจัย

25/03/2016
อ่าน : 845 ล่าสุด : 2016-03-25 08:55:14


ตามที่ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ดำเนินประสานจัดประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลและวิจัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมได้แนะนำแนวทางเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลงาน เครื่องควบคุมและแจ้งเตือนระยะไกล และผลงาน Realtime location asset tracking
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าของผลงานและด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัย จึงจัดประชุมดังกล่าวขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่24 มีนาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ 


25/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น