ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะแพทยศาสตร์ มข ผลการจัดลำดับ QS World subject ranking ด้าน Medicine ของปี 2016

25/03/2016
อ่าน : 536 ล่าสุด : 2016-03-26 03:54:1325/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น