ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


CCA_forum 161-2559

29/03/2016
อ่าน : 447 ล่าสุด : 2016-03-29 12:53:4529/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น