ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการGWU

07/04/2016
อ่าน : 619 ล่าสุด : 2016-04-07 16:18:57


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ The George Washington University ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยเป็นการ summit ในหัวข้อต่อไปนี้

- มะเร็งท่อน้ำดีและภาวะที่เกี่ยวข้อง (CCA and relates)
- มะเร็งอื่น ๆ (นอกเหนือจาก CCA)
- เอชไอวี (HIV)
- โรคติดเชื้อในเขตร้อน (Tropical infectious diseases)
- กลุ่มอาการเมแทบอลิก (Metabolic syndrome)
ระหว่างวันที่ 27-28  มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น.


การ Workshops ในหัวข้อต่อไปนี้


1. Best Biobanking Practices
2. Good Clinical Practice

โดยมี Speakers ดังต่อไปนี้
1. Prof. Jeffrey Bethony
2. Prof. David Diemert
3. Prof. Sylvia Silver
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/32
สอบถามเพิ่มเติมโทร.67057

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


07/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น