ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

08/04/2016
อ่าน : 808 ล่าสุด : 2016-04-08 14:57:08


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ซึ่งประกอบด้วย
1. งานด้านการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
2. การฝึกอบรมต่างๆที่สนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3. งานวิเทศสัมพันธ์
ในวันที่ 8 เมษายน 259  เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น


08/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น