ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พบผู้วิจัย

27/10/2014
อ่าน : 575 ล่าสุด : 2015-02-13 11:11:52


     ภาควิชาที่ประสงค์พบปะพูดคุยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

     สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่ น.ส. สุวิชชา สายสวดคำ(ทราย) น.ส.จินต์ลดา แก้วศรี(ดาว) โทร. 67133-4 มือถือ 089-7141913 ได้ทุกวันเวลาราชการ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/10/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น