ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Scientific Summit Meeting

08/04/2016
อ่าน : 498 ล่าสุด : 2016-04-09 03:31:41


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม  Scientific Summit  Meeting ระหว่างนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข.  กับ นักวิจัยจาก George Washington University 
ในหัวข้อ
- มะเร็งท่อน้ำดีและภาวะที่เกี่ยวข้อง (CCA and relates)
- มะเร็งอื่น ๆ (นอกเหนือจาก CCA)
- เอชไอวี (HIV)
- โรคติดเชื้อในเขตร้อน (Tropical infectious diseases)
- กลุ่มอาการเมแทบอลิก (Metabolic syndrome)
ระหว่างวันที่ 27-28  มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ผู้สนใจสามารติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ ฝ่ายวิจัยฯ โทร.67057


08/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น