ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโครงการ CASCAP และ CKDNET

11/04/2016
อ่าน : 724 ล่าสุด : 2016-04-12 01:25:39


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโครงการ CASCAP และ CKDNET
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 


11/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น