ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สัมมนาประจำปี 2559

11/04/2016
อ่าน : 703 ล่าสุด : 2016-04-11 10:00:14


ฝ่ายวิจัย คณะแทพยศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคมและ 1 เมษายน 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ


11/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น