ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รดน้ำดำหัว ผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

11/04/2016
อ่าน : 749 ล่าสุด : 2016-04-11 14:31:5011/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น