ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝึกอบรมเครื่องมือ Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800

18/04/2016
อ่าน : 637 ล่าสุด : 2016-04-18 11:00:38


 ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ RUSHMORE Precision co.,LTD
ฝึกอบรมเครื่องมือ Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800
วันที่  28-29  เมษายน   2559      เวลา  9.30 น. เป็นต้นไป 
ห้อง 5513 (ห้องกล้อง) ชั้น 5 อาคารเวชฯ 


18/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น