ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Free Trail Databases:Britannica Online Academic & Cambridge Journal

19/04/2016
อ่าน : 688 ล่าสุด : 2016-04-19 09:25:32


Britannica Online Academic Edition

รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจในวงวิชาการมาเป็นเวลานาน มีบทความวิชาการกว่า 133,000 รายการ ให้ข้อมูลไม่เพียงแค่สารานุกรม แต่รวมไปถึงข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ สถิติต่างๆ แผนที่โลก เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละประเทศ ข่าวสาร นิตยสาร รวมไปถึงพจนานุกรมของ Merriam-Webster

ลักษณะข้อมูลที่ให้ : สื่อมัลติมีเดีย, รูปภาพ, วิดีโอ, บทความวารสาร, หนังสือพิมพ์

รูปแบบ : PDF, HTML

ระยะเวลาการใช้ : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2559

เข้าใช้ได้ที่ URL: http://academic.eb.com/ หรือ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุด http://library.kku.ac.th ในส่วนของ สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ >>ฐานข้อมูลทดลองใช้

Cambridge Journal Online

รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการจาก Cambridge University Press กว่า 270 ชื่อ มีบทความกว่า 800,000 บทความ ครอบคลุม 45 สาขาวิชา ทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน ใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบช่วยทำบรรณานุกรม

ลักษณะข้อมูลที่ให้ : บทความวิจัย, บทความวิชาการ

รูปแบบ : PDF, HTML

ระยะเวลาการใช้ : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2559

เข้าใช้ได้ที่ URL: http://journals.cambridge.org/  หรือ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุด http://library.kku.ac.th ในส่วนของ สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ >>ฐานข้อมูลทดลองใช้


19/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น