ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม “จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร”

21/04/2016
อ่าน : 1005 ล่าสุด : 2016-04-21 10:56:14


         ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง “จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดจากการได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ประดิษฐ์นวัตกรรม 
วิทยากรโดย นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 


21/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น