ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Frontier in Cancer Research II

25/04/2016
อ่าน : 595 ล่าสุด : 2016-04-25 10:06:37


                      ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมะเร็ง
                                "Frontier in Cancer Research II"
ในหัวข้อ Glycomics and Proteomics in Biomedicine: Basic to Advance Applications 
      จัดโดย ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ผู้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


25/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น