ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาและวิจัย ครั้งที่ 3

27/04/2016
อ่าน : 851 ล่าสุด : 2016-04-27 15:19:52


          ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  จัดการประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลและวิจัย ครั้งที่ 3 ขึ้นในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร  โดยมี ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม 

และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศผอ.สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ และ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ประธานกรรมการบริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาในการพัฒนา Software  ของนวัตกรรม27/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น