ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์

04/05/2016
อ่าน : 683 ล่าสุด : 2016-05-04 16:14:55


         ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์  ภาควิชาปรสิตวิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558  ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา


04/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น