ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

11/05/2016
อ่าน : 405 ล่าสุด : 2016-05-11 16:28:49


มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 26 พ.ค. 2559

ผู้สมัครจัดทำแบบใบสมัครเสนอผ่านคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายแล้วส่งไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย อาคารสิริคุณากร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดูรายละเอียดได้ที่ : https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=Phd_Research  

11/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น