ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Advanced statistics

17/05/2016
อ่าน : 427 ล่าสุด : 2016-05-17 11:05:3117/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น