ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 วันที่ 30-31 พค. 2559

31/05/2016
อ่าน : 540 ล่าสุด : 2016-05-17 14:09:0917/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น