ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


meeting room

18/05/2016
อ่าน : 510 ล่าสุด : 2016-05-18 13:26:0118/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น