ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

19/05/2016
อ่าน : 559 ล่าสุด : 2016-05-19 13:01:05


เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดย สกว.จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อทำวิจัยต่อเนื่องจนได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=3842


19/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น