ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน

19/05/2016
อ่าน : 1129 ล่าสุด : 2016-05-19 16:20:09


 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.45น.  ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้กลุ่ม  The One  กับ  บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์เคมิคอลส์  จำกัด ซึ่งในพิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์จาก3 สถาบันร่วมลงนามกับบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์เคมิคอลส์จำกัด ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ทแอนด์ สปา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


19/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น