ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Big Cleaning Day 27 พค 59

03/06/2016
อ่าน : 1133 ล่าสุด : 2016-06-03 08:52:44


     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน โดยมี หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้นโยบายการทำกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ในวัน Big Cleaning Day


03/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น