ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง

08/06/2016
อ่าน : 403 ล่าสุด : 2016-06-08 14:11:13


เนื่องด้วย วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้จัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง "อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีกับการพลิกโฉมวงการแพทย์" (Internet of Things & Disruptive Technology in Medicine) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งนี้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดไปยัง คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และ ม.ขอนแก่น


08/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น