ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “Internet of Things & Disruptive Technology in Medicine”

08/06/2016
อ่าน : 517 ล่าสุด : 2016-06-08 14:11:18


ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 ดังกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ทั้งนี้ใคร่ขอความกรุณาแจ้งตอบตามแบบที่เสนอมาพร้อมนี้ หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/33 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น