ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

10/06/2016
อ่าน : 577 ล่าสุด : 2016-06-10 10:00:04


                                         การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                       เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  ได้มอบอำนาจให้ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เดินทางพร้อมด้วย อ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว     ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ทแอนด์ สปา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างสามสถาบัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://eckku.kku.ac.th/news_read.php?news_id=28


10/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น