ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

22/06/2016
อ่าน : 472 ล่าสุด : 2016-06-22 14:20:45


กำหนดการและรายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ในไฟล์แนบค่ะ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น