ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 11/2559

28/06/2016
อ่าน : 447 ล่าสุด : 2016-06-28 09:16:08


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่  11/2559
ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และการวิจัยทางรังสีวิทยา
ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันที่  10-11 สิงหาคม   2559 ณ  โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://cca.in.th/main/index.php/news-cascap/145-us-training-11

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


28/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น