ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Scientific Summit Meeting ระหว่างนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข. กับ นักวิจัยจาก George Washington University

29/06/2016
อ่าน : 580 ล่าสุด : 2016-06-29 09:15:15


          เมื่อวันจันทร์ที่ 27มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GW-GCP&Best Biobanking workshop ขึ้นระหว่างนักวิจัยจาก George Washington University และ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559

          ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ชาญชัยพานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและภายในงานประกอบไปด้วยนักวิจัยจาก George WashingtonUniversity ทั้งหมด 9 ท่าน และนักวิจัยจากมหาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นณ ห้องบรรยาย 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


29/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น