ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แอปฯ “KhunLook” พี่เลี้ยงสุดเจ๋ง หนุนพ่อแม่ยุค IT

04/07/2016
อ่าน : 783 ล่าสุด : 2016-07-04 09:16:53


           ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร และทีมนักวิจัยจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผู้ร่วมพัฒนา Mobile & Web Application “คุณลูก” (KhunLook) ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและการอนุญาตใช้สิทธิ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้คู่กับคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก DSPM/DAIM ซึงสอดรับกับนโยบาย Digital Thailand

        MobileApplication “คุณลูก” (KhunLook) พัฒนาโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยสามารถช่วยพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการการเจริญเติบโตและสุขภาพของเด็กร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุขผู้ใช้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของคุณลูกตั้งแต่การคลอดการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการพัฒนาการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัยสุขภาพช่องปากและฟันกิจกรรมที่ควรต้องติดตามในนัดหมายและภาพความทรงจําอันน่าประทับใจ และมีคําแนะนํา การดูแลสุขภาพลูกตามวัย จาก แพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต และมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ปัจจุบัน MobileApplication “คุณลูก” (KhunLook) สามารถดาวน์โหลด ได้ฟรีจาก App Store และ GooglePlay Store และได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ใช้โดยมียอดการดาวน์โหลด มากกว่า 60,000 ครั้ง 


04/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น