ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Brazillian scholarship program

04/07/2016
อ่าน : 569 ล่าสุด : 2016-07-04 14:53:04


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


04/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น