ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments

06/07/2016
อ่าน : 766 ล่าสุด : 2016-07-06 11:35:19


             เรียนเชิญ นักวิจัยและนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางและเครื่องมือวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments”
            รอบที่ 1 วันที่ 5 ส.ค. 2559 และ
            รอบที่ 2 วันที่ 19 ส.ค. 2559
            จำกัดจำนวน รอบละ 30 ท่าน
ณ ห้องประชุม 5314 (3C) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร  สอบถามรายละเอียดและลงชื่อเข้าอบรมได้ที่ คุณกฤษณา  โทร. 63309/63355 e-mail: krisanata@kku.ac.th

06/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น