ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี

08/07/2016
อ่าน : 743 ล่าสุด : 2016-07-08 09:07:53


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการและวิชาชีพ จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

08/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น