ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบไพรเมอร์และตัวตรวจตามสำหรับงาน เรียลไทม์พีซีอาร์

08/01/2015
อ่าน : 612 ล่าสุด : 2015-02-09 17:59:46


ศูนย์วิจัยและการบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบไพรเมอร์และตัวตรวจตามสำหรับงานเรียลไทม์พีซีอาร์ (Primer-Probe Design for Real-Time PCR) ในวันที่ 8-9 มกราคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/11/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น