ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพานิชย์

12/07/2016
อ่าน : 602 ล่าสุด : 2016-07-12 10:06:04


   ประกาศรับสมัครทุน "โครงการพัฒนาผลงาน วิจัยสู่เชิงพาณิชย์" เป็นทุนวิจัยเพื่อสนับสนุน นักวิจัย/บุคลากร มข. ได้วิจัยและพัฒนาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ คุณจินดาพร พลสูงเนิน โทรศัพท์ 0-86451-4455, 043-202733 email: ip@kku.ac.th 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


12/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น