ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย

14/07/2016
อ่าน : 435 ล่าสุด : 2016-07-14 08:43:47


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


14/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น