ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Share and Learn

14/07/2016
อ่าน : 673 ล่าสุด : 2016-07-14 13:49:07


                 รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิยากรในการประชุมวิชาการ Share and Learn ประจำปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559  เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


14/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น