ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

25/07/2016
อ่าน : 587 ล่าสุด : 2016-07-25 10:26:4425/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น