ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุบล ชาอ่อน

28/07/2016
อ่าน : 636 ล่าสุด : 2016-07-28 11:27:22


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ อุบล ชาอ่อน  สังกัดภาควิชาชีวเคมี  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยเด่นที่ใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สพสว. (IDA Award) ประจำปี 2559 รางวัลนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเอง และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

28/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น