ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสนับสนุนงานวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของภาควิชา

20/06/2014
อ่าน : 577 ล่าสุด : 2015-02-09 23:32:08


แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสนับสนุนงานวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของภาควิชา

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/07/2014 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น